Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận khỉ đuôi lợn và trăn đất

Tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn. Ảnh: KL.
Tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn. Ảnh: KL.
Tiếp nhận cá thể khỉ đuôi lợn. Ảnh: KL.
Lên top