Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 linh trưởng và 1 trăn đất

Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cán bộ Vườn Quốc gia Vũ Quang tiếp nhận 2 cá thể linh trưởng để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Lên top