Vườn Quốc gia Vũ Quang thả 5 cá thể động vật quý hiếm về rừng

2 cá thể khỉ được thả về rừng đã nhanh chóng leo trèo trên cây. Ảnh: ST.
2 cá thể khỉ được thả về rừng đã nhanh chóng leo trèo trên cây. Ảnh: ST.
2 cá thể khỉ được thả về rừng đã nhanh chóng leo trèo trên cây. Ảnh: ST.
Lên top