Vườn Quốc gia Vũ Quang lần đầu tiếp nhận cá thể rùa quý hiếm

Cá thể rùa Răng quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cá thể rùa Răng quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Cá thể rùa Răng quý hiếm mà Vườn Quốc gia Vũ Quang vừa tiếp nhận để thả về tự nhiên. Ảnh: TT.
Lên top