Vườn Quốc gia Vũ Quang được công nhận là “Vườn di sản ASEAN”

Trao chứng nhận "Vườn di sản ASEAN" cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TN.
Trao chứng nhận "Vườn di sản ASEAN" cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TN.
Trao chứng nhận "Vườn di sản ASEAN" cho Vườn Quốc gia Vũ Quang. Ảnh: TN.
Lên top