Quảng Ninh:

Vườn quốc gia Bái Tử Long nhận danh hiệu Vườn di sản thứ 38 của ASEAN

Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ảnh: QTV
Vườn quốc gia Bái Tử Long. Ảnh: QTV