Vườn chim Bạc Liêu căng mình ứng trực 24/24h phòng chống cháy

BQL Vườn chim Bạc Liêu thường xuyên diễn tập PCCR
BQL Vườn chim Bạc Liêu thường xuyên diễn tập PCCR
BQL Vườn chim Bạc Liêu thường xuyên diễn tập PCCR

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM