Vườn chim Bạc Liêu căng mình ứng trực 24/24h phòng chống cháy

BQL Vườn chim Bạc Liêu thường xuyên diễn tập PCCR
BQL Vườn chim Bạc Liêu thường xuyên diễn tập PCCR