Vườn chim Bạc Liêu báo động cháy cấp IV, hạn chế người dân vào rừng

Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn chim Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn chim Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Diễn tập phòng chống cháy rừng tại Vườn chim Bạc Liêu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top