"Vùng xanh" mới nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm lây 73 ca F0

Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một mới đạt "vùng xanh", nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm bệnh chưa rõ nguồn lây. Ảnh: Đình Trọng
Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một mới đạt "vùng xanh", nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm bệnh chưa rõ nguồn lây. Ảnh: Đình Trọng
Phường Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một mới đạt "vùng xanh", nới lỏng giãn cách thì phát hiện chùm bệnh chưa rõ nguồn lây. Ảnh: Đình Trọng
Lên top