Vũng Tàu thông tin rõ về các trường hợp được sử dụng phương tiện cá nhân

Kiểm soát người dân lưu thông bằng xe máy trong sáng 19.7. Ảnh T.A
Kiểm soát người dân lưu thông bằng xe máy trong sáng 19.7. Ảnh T.A
Kiểm soát người dân lưu thông bằng xe máy trong sáng 19.7. Ảnh T.A
Lên top