Vũng Tàu tạm đình chỉ lãnh đạo phường do thiếu sâu sát phòng chống COVID-19

Lên top