Vũng Tàu đóng cửa bãi biển, du khách rồng rắn lên núi vui chơi

Du khách kéo nhau lên núi chụp hình. Ảnh: Lê Ngân
Du khách kéo nhau lên núi chụp hình. Ảnh: Lê Ngân
Du khách kéo nhau lên núi chụp hình. Ảnh: Lê Ngân
Lên top