Vùng tâm dịch Điện Biên phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19

Vùng tâm dịch Điện Biên phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VT
Vùng tâm dịch Điện Biên phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VT
Vùng tâm dịch Điện Biên phát động ủng hộ Quỹ vaccine phòng COVID-19. Ảnh: VT
Lên top