Vùng sơn cước bừng sáng sau 50 năm đèn dầu leo lét

Lưới điện Quốc gia đã đến với người dân Sơn Thuỷ - Lục Khang mang theo hi vọng về một cuộc sống mới.
Lưới điện Quốc gia đã đến với người dân Sơn Thuỷ - Lục Khang mang theo hi vọng về một cuộc sống mới.
Lưới điện Quốc gia đã đến với người dân Sơn Thuỷ - Lục Khang mang theo hi vọng về một cuộc sống mới.
Lên top