Vùng đất thuốc kỳ vọng vào “thần dược” để thoát nghèo

Cây dược liệu sẽ nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: T.T
Cây dược liệu sẽ nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: T.T
Cây dược liệu sẽ nâng cao đời sống cho người dân. Ảnh: T.T
Lên top