Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện

Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện. Ảnh: TĐ
Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện. Ảnh: TĐ
Vùng cao Điện Biên hân hoan đón Tết Độc Lập trong ánh điện. Ảnh: TĐ
Lên top