Vùng biên Quảng Trị lại xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi sau 2 năm vắng bóng

Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch tả lợn Châu Phi ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: LB.
Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch tả lợn Châu Phi ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: LB.
Cơ quan chức năng tiêu hủy số lợn bị dịch tả lợn Châu Phi ở thị trấn Lao Bảo. Ảnh: LB.
Lên top