Vùng biên Quảng Nam đêm ngày ngăn dịch

Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: Thanh Chung
Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: Thanh Chung
Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Nam Giang. Ảnh: Thanh Chung
Lên top