Vùng áp thấp khả năng mạnh thành áp thấp nhiệt đới, giật cấp 9

Vị trí và đường đi của vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Vị trí và đường đi của vùng áp thấp khả năng mạnh thành bão. Ảnh: nchmf.gov.vn.
Lên top