Vùng 5 Hải quân điều động 20 lượt xe hỗ trợ TP.Phú Quốc chống dịch COVID-19

Các tổ quân y của Vùng 5 Hải quân hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Các tổ quân y của Vùng 5 Hải quân hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Các tổ quân y của Vùng 5 Hải quân hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm ở Phú Quốc. Ảnh: PV
Lên top