“Vun vén” cho gia đình, Phó Giám đốc Sở Khoa học Công nghệ Đắk Nông bị kỷ luật

Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông nơi ông Mạnh công tác.
Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông nơi ông Mạnh công tác.
Sở Khoa học và Công nghệ Đắk Nông nơi ông Mạnh công tác.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM