Vừa ở rừng ra, người đàn ông bị bắn 3 phát đạn vào đùi

Người đàn ông bị bắn trọng thương
Người đàn ông bị bắn trọng thương
Người đàn ông bị bắn trọng thương
Lên top