Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa là thợ giỏi, vừa là lính cụ Hồ

Anh Đoàn Văn Giáp luôn rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề. 
Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Đoàn Văn Giáp luôn rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Anh Đoàn Văn Giáp luôn rèn luyện kỹ năng, nâng cao tay nghề. Ảnh: Nhân vật cung cấp
Lên top