Vụ xin điều chỉnh giới tính: Giám đốc Sở Tư pháp phải nghiêm túc rút kinh nghiệm

Công dân Lâm Thị Mỹ Châu khổ sở vì trên 30 năm nay mang giới tính nữ
Công dân Lâm Thị Mỹ Châu khổ sở vì trên 30 năm nay mang giới tính nữ
Công dân Lâm Thị Mỹ Châu khổ sở vì trên 30 năm nay mang giới tính nữ

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top