Vụ “xẻ” đất quốc phòng, chia cho quan chức tại Đắk Nông: Ai hưởng lợi?

Đất tại sân bay Bù Boong được cấp vô tội vạ cho cán bộ.
Đất tại sân bay Bù Boong được cấp vô tội vạ cho cán bộ.