Vụ “vong báo oán”: “Không đúng chính pháp đạo Phật”

Chùa Ba Vàng và bên trong một phòng thỉnh vong.
Chùa Ba Vàng và bên trong một phòng thỉnh vong.
Chùa Ba Vàng và bên trong một phòng thỉnh vong.
Lên top