Vụ tượng đài 25 tỉ bị sét đánh: Thiên Lôi làm lộ “bộ mặt thật” của công trình

Phần chóp của tượng đài được cho rằng bị sét đánh vỡ.
Phần chóp của tượng đài được cho rằng bị sét đánh vỡ.
Phần chóp của tượng đài được cho rằng bị sét đánh vỡ.
Lên top