Vụ tự ý lợp ngói mới ở trường học cũ: "Quyết giữ nghiêm kỉ cương"

Ngôi trường mà ông Hỷ cùng một bộ phận người dân tự ý lợp đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi trường mà ông Hỷ cùng một bộ phận người dân tự ý lợp đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ. Ảnh: Trần Tuấn
Ngôi trường mà ông Hỷ cùng một bộ phận người dân tự ý lợp đến nay vẫn chưa chịu tháo dỡ. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top