Vụ trâu dự án vào nhà cán bộ xã: Cán bộ nhận tiền dự án là chuyện... bình thường!?

Kiểm tra dự án nuôi trâu, chỉ còn lại 4 /15 hộ còn trâu. Ảnh: Nhật Hồ.
Kiểm tra dự án nuôi trâu, chỉ còn lại 4 /15 hộ còn trâu. Ảnh: Nhật Hồ.
Kiểm tra dự án nuôi trâu, chỉ còn lại 4 /15 hộ còn trâu. Ảnh: Nhật Hồ.
Lên top