Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Chỉ cần giám định thương tích là đủ điều kiện khởi tố