Vụ tố giác 900kg thuốc tây hết date bị tuồn ra mua bán: Qua tay nhiều người với giá lên đến 2 tỉ đồng

Thuốc bị đưa đi tiêu huỷ nhưng “lọt” ra ngoài. Ảnh: NHÓM PV
Thuốc bị đưa đi tiêu huỷ nhưng “lọt” ra ngoài. Ảnh: NHÓM PV
Thuốc bị đưa đi tiêu huỷ nhưng “lọt” ra ngoài. Ảnh: NHÓM PV
Lên top