Vụ "tiền ngân sách hỗ trợ dân mất mùa "chui" vào túi ai?": Thanh kiểm tra lại vụ việc

Bài về vụ việc đăng trên Lao Động ngày 18.8.
Bài về vụ việc đăng trên Lao Động ngày 18.8.