Vụ thu hồi đất làm khu công nghiệp thành khu đô thị: Vẫn thưa kiện kéo dài

Cảnh nhếch nhác trong Khu công nghiệp Bình Minh. Ảnh: Tr.L
Cảnh nhếch nhác trong Khu công nghiệp Bình Minh. Ảnh: Tr.L
Cảnh nhếch nhác trong Khu công nghiệp Bình Minh. Ảnh: Tr.L
Lên top