Vụ thu 2 triệu đồng "học quốc phòng" tại ĐH Thái Nguyên: Do tham mưu sai?

Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Thái Nguyên) và văn bản thu 2 triệu đồng gây xôn xao của Trung tâm này.
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Thái Nguyên) và văn bản thu 2 triệu đồng gây xôn xao của Trung tâm này.
Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh (Đại học Thái Nguyên) và văn bản thu 2 triệu đồng gây xôn xao của Trung tâm này.
Lên top