Vụ thầy giáo tát, đá học sinh trước lớp: Đã báo cáo lên Bộ GDĐT

Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Hình ảnh thầy H. tát học sinh được ghi lại trong clip. Ảnh: Cắt từ clip.
Lên top