Vụ thanh tra giao thông nhận tiền "bảo kê" ở Cần Thơ: Đề nghị cách chức 3 lãnh đạo thanh tra giao thông