Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Vụ “thẩm mỹ viện Cát Tường” - chuyện giờ mới kể