Vụ sót hỗ trợ 14.000 người khó khăn: Người lao động đã được nhận tiền

Người dân lên văn phòng khu phố nhận hỗ trợ.
Người dân lên văn phòng khu phố nhận hỗ trợ.
Người dân lên văn phòng khu phố nhận hỗ trợ.
Lên top