Vụ Sông Sài Gòn bị xẻ thịt: Hết cảnh "ngăn sông cấm chợ"

Người dân, kể cả tài xế taxi, grap, xe ôm đều được tự do đi lại để ra bờ sông hóng mát
Người dân, kể cả tài xế taxi, grap, xe ôm đều được tự do đi lại để ra bờ sông hóng mát
Người dân, kể cả tài xế taxi, grap, xe ôm đều được tự do đi lại để ra bờ sông hóng mát
Lên top