Vụ quy hoạch Thủ Thiêm: "Chính phủ liêm chính, kiến tạo, không chỉ nói miệng"