Vụ quán cơm tấm Kiều Giang: Cơ quan chức năng nói gì?