Vụ phá rừng ở Khánh Hòa: Mới chỉ một kiểm lâm địa bàn... kiểm điểm rút kinh nghiệm

Cây gỗ ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm bị cưa hạ. Ảnh: Nhiệt Băng
Cây gỗ ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm bị cưa hạ. Ảnh: Nhiệt Băng
Cây gỗ ở Tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm bị cưa hạ. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top