Vụ phá rừng để trồng dược liệu: Chỉ đạo phát dây leo nhưng chặt cây khủng

Số lượng cây gỗ bị chặt hạ đang bị lực lượng kiểm lâm thu giữ, mặc dù lý do ban đầu chỉ là dọn cây bụi, dây leo. Ảnh: HAC
Số lượng cây gỗ bị chặt hạ đang bị lực lượng kiểm lâm thu giữ, mặc dù lý do ban đầu chỉ là dọn cây bụi, dây leo. Ảnh: HAC
Số lượng cây gỗ bị chặt hạ đang bị lực lượng kiểm lâm thu giữ, mặc dù lý do ban đầu chỉ là dọn cây bụi, dây leo. Ảnh: HAC
Lên top