Vụ ông Võ Hoàng Yên bị tố cáo dàn cảnh chữa bệnh nan y: “Chữa bệnh như vậy là không đúng quy định của pháp luật”

Lên top