Vụ ông Hồ Xuân Mãn bị đề nghị tước danh hiệu Anh hùng LLVTND: Người khiếu nại từng bị dọa giết

Lá đơn khiếu nại phanh phui sự gian dối, khai man thành tích của ông Mãn (để được trao danh hiệu AHLLVTND) của cựu chiến binh Thừa Thiên - Huế
Lá đơn khiếu nại phanh phui sự gian dối, khai man thành tích của ông Mãn (để được trao danh hiệu AHLLVTND) của cựu chiến binh Thừa Thiên - Huế
Lá đơn khiếu nại phanh phui sự gian dối, khai man thành tích của ông Mãn (để được trao danh hiệu AHLLVTND) của cựu chiến binh Thừa Thiên - Huế
Lên top