Vụ nước sông Đà nhiễm dầu: Vì sao chỉ giữ người khẩn cấp?

Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Khu vực bị đổ trộm dầu thải. Ảnh: Tô Thế
Lên top