Vụ nước sông Đa Độ (Hải Phòng) nhiễm mặn: Chỉ số quay về ngưỡng an toàn

Sông Đa Độ (Hải Phòng). Ảnh UBND TP Hải Phòng
Sông Đa Độ (Hải Phòng). Ảnh UBND TP Hải Phòng
Sông Đa Độ (Hải Phòng). Ảnh UBND TP Hải Phòng
Lên top