Vụ nước sinh hoạt sông Đà nhiễm dầu là cảnh báo đỏ về an ninh nguồn nước

Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà.
Lên top