Vụ nữ sinh tự tử để lại thư tuyệt mệnh ở Hải Phòng: Gần 5 tháng vẫn chưa có kết quả điều tra

Cháu Tú A khi còn sống - Ảnh gia đình cung cấp
Cháu Tú A khi còn sống - Ảnh gia đình cung cấp