Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Vụ nữ sinh tố bị bạo hành: Bố vợ BTV Minh Tiệp nói gì?